Agriculture

General Members

 1. Mr. Chandan Bagchi
 2. Mr. Shibsankar Das
 3. Prof.Subir Lahiri
 4. Mr. Rajat Bhattacharya
 5. Mr. Atanu Bhattacharya
 6. Mr. Padmanav Shyamal, IBM – USA
 7. Dr. Hemlata Pandey
 8. Mr. Prabir Kumar Mahanti
 9. Mr. Shibsankar Mahapatra
 10. Mr. Dibyendu Sarkar
 11. Mr. Tapan Kumar Pradhan
 12. Dr. Noel Nyss
 13. Mr. Hemanta Dinda
 14. Mr. Shirshendu Das
 15. Mr. Dulal Chandra Payra
 16. Mrs. Rita Ghosh
 17. Mr. Amitava Nandi
 18. Mr. Soumitra Bose
 19. Mr. Krishna Bhowmick
 20. Mrs.Jhumki Bhowmick
 21. Mr. Biplab Panday
 22. Dr. Subhas Hazra

 1. Mr. Amit Bose
 2. iMr. Kanai Sil
 3. Mr. S.K. Pradhan
 4. Mr. Ujjwal Payra
 5. Mrs.Bulu Rani Manna
 6. Mrs.Sima Rani Jana
 7. Mrs.Kakali Maity
 8. Mrs.Ranibala De
 9. Mr. Nitai Roy Chowdhury
 10. Mr. Soumen Jana
 11. Mr. Abhimanyu Dey Chowdhury
 12. Mr. Abhijit Jana
 13. Mr. Amal Giri
 14. Mr. Amit Das
 15. Mr. Asim Pradhan
 16. Mrs.Mamata Patra
 17. Mrs.Bani Mandal
 18. Mr. Achintya Kundu
 19. Mrs.Gopa Pradhan
 20. Mrs.Debasmita Sinha
 21. Mr. Dipak De
 22. Mr. TarakNath Mishra

 1. Mrs.Sakuntala Mishra
 2. Mr. Moulindu Pal
 3. Mrs.Nipa Pandey
 4. Mrs.Payel Chakraborty
 5. Mr. PrabhatGaru
 6. Mr. Prithwish Majumdar
 7. Mr. Rajat Sarkar
 8. Mr. Sanjoy Mukherjee
 9. Mr. Tanay Mondal
 10. Ms.Yamini Mishra
 11. Mr. Subhas Pradhan
 12. Dr. Sanjay Ghosh
 13. Dr. Purnima Roy
 14. Dr. Asim Khamrai
 15. Dr. Nilkamal Maity
 16. Mr. Shibendra Bijoy Malladeb
 17. Mr. Amit Kumar Hazra
 18. Dr. Sibaji Gupta
 19. Mrs.(Prof.) Poulami Bhattacharya